สารเสริมชีวภาพ เทอร์โบวัน

คุณสมบัติสินค้า:

สารเร่งการเจริญเติบโต โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง สกัดเอาสารอาหารที่พืชต้องการในปริมาณที่เหมาะสมทั้งหมดจากพืชที่สมบูรณ์ที่สุดทำให้ได้สารชีวภาพบริสุทธิ์ในรูปของโมเลกุลที่เล็กมาก

Share

เทอร์โบ วัน คือ สารเร่งการเจริญเติบโต โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง สกัดเอาสารอาหารที่พืชต้องการในปริมาณที่เหมาะสมทั้งหมดจากพืชที่สมบูรณ์ที่สุดทำให้ได้สารชีวภาพบริสุทธิ์ในรูปของโมเลกุลที่เล็กมาก ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก อาหารรอง อาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืช   เมื่อพืชได้รับจะดูดซึมเข้าไปในนิวเคลียส   จะทำให้ท่อลำเลียงอาหารเกิดปฏิกิริยาเมตาบอลิซึม(METABOLISM) สังเคราะห์กระบวนการดึงปุ๋ยจากทางรากและใบได้ดีขึ้นและรวดเร็ว และยังช่วยให้พืชมีขนาดของใบและผลที่ใหญ่ขึ้น            นอกจากนี้ยังช่วยเร่งปฏิกิริยาการสร้างคลอโรฟิลล์ในพืชมากขึ้นทำให้ใบและต้นพืชดูเขียวสดใสกว่าเดิมและสามารถซึมเข้าไปสู่นิวเคลียสและเร่งประสิทธิภาพกระบวนการสร้างอาหารและโปรตีนให้พืชได้ภายใน 6-8 ชั่วโมงหลังฉีดพ่น และเป็นสารชีวภาพ 100% ที่ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่นเหม็นและโลหะหนักตกค้าง จึงเหมาะแก่การทำการเกษตรปลอดสารพิษ เพิ่มผลผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 เราใช้เทอร์โบ วัน เพื่ออะไร

       เทอร์โบ วัน  ช่วยลดหรือบรรเทาอาการช็อคของพืช เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ในแง่ของการป้องกัน  เทอร์โบ วัน ยังช่วยป้องกันอาการช็อคของพืช   จากสภาพที่ก่อให้เกิดการเครียดอย่างรุนแรง เช่น การขาดน้ำ การกระทบหนาว ลดความเป็นพิษจากปุ๋ย เป็นต้น
         กรดอะมิโนอิสระของ เทอร์โบ วัน ช่วยส่งเสริม และ กระตุ้น กระบวนการทางชีวเคมีของพืช ให้เป็นไปโดยสมบูรณ์ พืชจึงสามารถสร้างพลังงาน เซลล์ และควบคุมเมตาโบลิซึม ให้เป็นไปอย่างปกติได้

 ภาวะเครียดของพืช

         สาเหตุทั่วไปที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดในพืช คือ พิษจากสารเคมีที่ฉีดพ่นโดยมีปริมาณมากกว่าความต้องการ การย้ายปลูก การขนย้าย (พืชกระถาง) ลม ความร้อน ลูกเห็บ หิมะ ภาวะขาดแคลนน้ำหรือน้ำมากเกินไป และสภาพของดินที่ต่างกันของแต่ละจังหวัด การขาดธาตุอาหาร การทำลายระบบจากการพรวนดิน การตัดแต่งกิ่ง และการเข้าทำลายของเชื้อก่อโรคและแมลง หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่เข้ามารบกวนกระบวนการเจริญเติบโตของพืช เมื่อเกิดภาวะเครียด(อ่อนแอ) ภาวะนี้จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการจัดหาแหล่งธาตุอาหารเหมือนกับลิ่งมีชีวิตทั่วไป พืชจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นต่อการมีชีวิตรอดและการสืบสายพันธุ์ ทั้งนี้ขึ้นกับความรุนแรงของความเครียดที่พืชเผชิญอยู่ พืชจะเลือกดูดใช้โปรตีนที่มีความจำเป็นต่อการดำรงอยู่ต่อไป เช่น ไม่สร้างดอกหรือผล เป็นต้น

 ทำไมผลิตภัณฑ์ เทอร์โบ วัน จึงสำคัญต่อพืช

      พืชใช้กรดอะมิโนเป็นสารตั้งต้นในการสร้างโปรตีน ซึ่งกระบวนการซับซ้อนเหล่านี้เกิดขึ้นภายในเซลล์ของพืช และกระบวนการสร้างนี้เองที่จะใช้วัดอัตราการเจริญเติบโตของพืช กระบวนการทั้งหมดเป็นไปเพื่อการเจริญเติบโตตามพันธุกรรมพืช หรืออาจจะเรียกว่าการควบคุมโดย DNA ของพืชก็ได้

      เมื่อพืชต้องการเผชิญภาวะเครียดหรือช๊อค เนื่องจากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น กระบวนการสร้างโปรตีนเพื่อเจริญเติบโตจะหยุดลง พืชจะสะลมโปรตีนเพื่อการมีชีวิตรอดแทน สิ่งที่เราพบเห็นได้เมื่อเกิดภาวะเช่นนี้ คือ พืชจะไม่สร้างดอกขึ้นมา ดอกร่วงเร็วกว่าปกติ ผลผลิตต่ำลง ปริมาณน้ำตาลในผลลดต่ำลง หรือพบอาการบางอย่างที่แปลกไปจากปกติ

      วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาหรือป้องกันไม่ให้พืชหยุดสังเคราะห์โปรตีนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต คือ การเตรียมพืชให้มีแหล่งอะมิโนเพียงพอ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตหยุดชะงัก การป้องกันจะกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จเมื่อเราสามารถจะเข้าไปภายในใจกลางของพืช คือ บริเวณนิวเคลียส (Nucleus) ซึ่งเป็นบริเวรที่เกิดกระบวนการสร้างโปรตีนขึ้น เทอร์โบวัน เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่บริเวณนิวเคลียสได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากโครงสร้างแบบ L.M.W.(Low Molecular Weight) ซึ่งปกติแล้ว การแทรกซึมเข้าสู่นิวเคลียสนั้นไม่ง่ายนัก เพราะกรดอะมิโนนั้นต้องมีขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์เทอร์โบวัน จึงถูกผลิตให้มีคุณสมบัติ เพื่อผ่านเข้าสู่เซลล์อย่างรวดเร็ว เพราะพืชรู้ว่ากรดอะมิโนเหล่านี้มีความจำเป็นต่อกระบวนการภายในเซลล์ เพื่อเสริมสร้างโปรตีนที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของพืชนั้น

 ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่มีโครงสร้าง 2 ส่วน คือ

 1. กรดอะมิโนอิสระที่สังเคราะห์ขึ้น (Synthesis Free Amino Acids, SFAA)

     คือ กรดอะมิโนอิสระซึ่งผ่านกระบวนการทางเทคนิค เพื่อเก็บรักษาคุณภาพและคุณสมบัติของกรดอะมิโนเหล่านี้ไว้ในสภาพเดิมจนกว่าจะซึมเข้าสู่นิวเคลียสของพืช

 2. โอลิโกเพ็พไทด์(Oligopeptides)

      น้ำตาลโมเลกุลสายสั้นซึ่งสร้างพันธะต่อกับหมู่กรดอะมิโน โอลิโกเพ็พไทด์ทำหน้าที่คล้ายเป็นยานพาหนะขนส่งกรดอะมิโน และธาตุอาหารพืชเข้าสู่กลางเซลล์พืช รวมถึงนำส่วนของ NPKที่เหมาะสมเข้าไปสู่ขบวนการสร้างเซลล์ที่สมบูรณ์ขึ้น

คำแนะนำการใช้

    ควรฉีดพ่นในช่วงที่มีอากาศชื้น เช่น ตอนเช้า หรือ ตอนเย็น ไม่ควรฉีดพ่นในช่วงที่มีแดดจัด สามารถลดปริมาณสารเคมี ยากำจัดศัตรูพืช อื่นๆ ได้ 20 – 30 % โดยผสมฉีดพ่นพร้อมกันได้ เป็นชีวภาพที่สกัดจากพืช 100% สะดวก ปลอดภัย มั่นใจได้ในคุณภาพ

คุณสมบัติของ เทอร์โบ วัน

 1.      ไม่เป็นพิษ จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และหรือต่อสิ่งแวดล้อม

2.      สามารถผสมเข้ากันได้กับสารเคมีป้องกันศัตรูพืช ปุ๋ย ฮอร์โมนชนิดอื่นๆ ได้โดยจะช่วยให้สารเหล่านี้ซึมเข้าสู่เซลล์ของพืชได้ดีขึ้น ส่งเสริมความเป็นประโยชน์ของสารเหล่านี้ได้ในทางอ้อม

3.      พืชสามารถเติบโตสร้างฐานป้องกันต่อโรคต่างๆ

4.      ช่วยเพิ่มผลผลิต พืชสามารถให้ผลผลิตที่มีสี ขนาดคุณภาพที่สมบูรณ์ขึ้น

5.      พืชสามารถทนทานต่อการเข้าทำลายของเชื้อโรคและแมลงได้ดีขึ้น

6.      ส่งเสริมการพัฒนาดอกให้เป็นไปโดยสมบูรณ์

7.      ระบบรากสมบูรณ์ขึ้นแผ่กระจ่ายได้ไกลและลึกขึ้น

8.      ช่วยให้พืชฟื้นฟูสภาพ จากสภาพโทรมที่มีสาเหตุจากโรค แมลง หรือสภาวะการเจริญที่ไม่เหมาะสม เช่น การขาดน้ำ หนาวจัด ร้อนจัด หรือความเป็นพิษจากปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ

9.      กระตุ้นการงอกของเมล็ด ช่วยให้ต้นกล้าสมบูรณ์แตกรากอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

10.ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาลในผลไม้

11.ส่งเสริมความสามารถในการดูดซึมธาตุอาหารขนาดใหญ่ (Macro Element) ที่ให้ทางระบบน้ำหยด

12.ส่งเสริมการสร้างใบ พัฒนาการของใบพืช

13.ส่งเสริมการทำงานของคลอโรฟิลและกระบวนการสร้างคลอโรฟิลภายในเซลล์พืช

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้