Certificate

การผลิตได้ผ่านมาตรฐานการผลิตในระบบสากล ความสะอาด ความปลอดภัย มีการเก็บรักษาวัตถุดิบตามอุณภูมิที่กำหนดและมีการจัดการที่เป็นระบบ นอกจากนี้การผลิตยังได้ผ่านมาตรฐานอิสลามสากลอีกด้วย สามารถรองรับสินค้าที่มีมาตรฐานอิสลามได้ทั่วโลก
Powered by MakeWebEasy.com