OEM / ODM ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร

การจ้างผลิต (OEM) หรือย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer และเรียกโรงงาน รับจ้างผลิต ว่า Contract Manufacturer โรงงานที่รับจ้างพัฒนาและ ผลิตสินค้า ให้ผู้จ้างผลิตจะเรียกว่า (ODM) หรือย่อมาจาก Original Design Manufacturer โดยสินค้าที่สั่งพัฒนาและผลิตนั้นจะใช้แบรนด์ของผู้จ้าง

สำหรับลูกค้าที่ต้องการผลิตอาหารเสริมสุขภาพ บริษัทฯจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าก่อนที่จะทำการผลิต โดยจะให้ลูกค้ากำหนดความต้องการที่ชัดเจนในการการจ้างทำผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบสูตรให้ตรงตามความต้องการของเจ้าของแบรนด์ รวมถึงการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง เช่นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ มีจุดเด่น จุดที่แตกต่างกับแบรนด์อื่นหรืออย่างไร จุดขายเป็นอย่างไร เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงโปรดักด์ ของตัวเองได้อย่างถูกต้อง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริษัทจะยึดถือคุณภาพเป็นสำคัญ โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีงานวิจัยรองรับ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพจริง และปลอดภัย เมื่อถึงผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร บริษัทฯสามารถพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบได้หลากหลายชนิด เช่น ชนิดน้ำพร้อมดื่ม ชนิดแคปซูล ชนิดอัดเม็ดแทปเล็ท ชนิดผงชงน้ำ ชนิดผงอมใต้ลิ้น

image
Powered by MakeWebEasy.com