การออกแบบ Packaging

การออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินการได้สองรูปแบบ ดังนี้

• บริษัทฯเป็นผู้ออกแบบให้ โดยลูกค้ากำหนดรูปแบบคอนเซปเบื้องต้น กับทีมงานฝ่ายออกแบบกราฟฟิก ในการบวนการนี้บริษัทจะดำเนินการออกแบบให้จนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจ เพื่อออกแบบเสร็จบริษัทฯจัดดำเนินการส่งโรงพิมพ์ และจะพิมพ์ดิจิตอลกล่อง เพื่อให้ลูกค้า ยืนยันรายละเอียดและความถูกต้องเป็นลำดับสุดท้าย เมื่อยืนยันความถูกต้องก็จะดำเนินขั้นตอนการพิมพ์ต่อไป

• ลูกค้าออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์เอง บริษัทฯจะทำการส่งรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะต้องระบุบนกล่องผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้าเพื่อนำใส่รายละเอียด จากนั้นลูกค้าส่งเป็นไฟล์กลับมาทางบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งโรงพิมพ์ต่อไป

image
Powered by MakeWebEasy.com