การทำข้อมูลผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า ในรูปแบบพรีเซ็นเตชั่น ข้อมูลวิจัยอ้างอิง ข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ จุดเด่น คุณสมบัติเพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และนำข้อมูลที่ได้ไปขยายการประชาสัมพันธ์กับตัวแทน หรือผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องในผลิตภัณฑ์

image
Powered by MakeWebEasy.com