Licaps Capsule

Last updated: 2019-10-02  |  3446 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Licaps Capsule

                

ระบบการบรรจุสารอาหารในรูปแบบชนิดออยล์ จะใช้เทคโนโลยี Liquid  Encapsulated  Microspray  Sealine  (LEMS) Technology  เป็นเทคโนโลยีในการนำของเหลวบรรจุในฮาร์ดแคปซูลเจลลาตินภายใต้ Nitrogen  ลิขสิทธิ์เทคโนโลยีของแคปซูลเจล ป้องกันอากาศซึมผ่านเข้าไปทำปฏิกิริยากับออยล์ที่อยู่ภายในแคปซูล การคงตัวที่สูง ไม่ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับประเทศที่มีอากาศร้อนและความชื้นสูง


 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาออกมามีดังนี้

กลุ่มสายตา     กลุ่มดีท๊อค     กลุ่มสมอง      กลุ่มฮอร์โมนเพศชาย     กลุ่มฮอร์โมนเพศหญิง       กลุ่มไขมัน       กลุ่มผิว     กลุ่มข้อต่อกระดูก       กลุ่มกระชับสัดส่วน       กลุ่มวิตามินรวม    

Powered by MakeWebEasy.com